Husförhörslängder, Stora Askerön

Publicerat av Wille Ängermark den 2010-08-03

Husförhörslängder, Stora Askerön

Här kan du hämta alla husförhörslängder
för Stora Askerön

Husförhörslängd 1795 för Stora Askerön

Norums sochn Husförhörs Längd som visar hvar och ens Hemvist, Namn, ålder och Christendoms Kunskap,
Upprättad år 1795 (-1798) af Joh. C. Norberg, Nådårspredikant.

Läskunnighet anges efter åldersuppgiften och avser "läser innantil i bok". Betygsgraderna är troligen (källan är svårtolkad) följande:
v = kan, n = nöjaktigt, m = mindre nöjaktigt, l = litet. När uppgift saknas kan det betyda att personen ej är läskunnig eller att prov ej hållits.
Stora Askerön

6:e roten
Askerön Östergård
M. Simon Hindriksson.................... 55 v [Långelanda]
h. Annicka Björnsdotter................. 42 v [1751 2/11]
s. Berndt .............................. 22 v [saknas]
s. Hindric ............................. 12 v [1776 17/2]
s. Rasmus .............................. 5 [1790 26/8]
s. Johannes ............................ 2 [1793 5/3]
d. Inger Maja .......................... 14 m [1780 31/8]
(Pig.) Anna Jonsdotter ................. 23 v
Pig. Maja Olsdotter (struken)........... 18 n

M. Rassmus Andersson [Ödgren]........... 54 [döpt 1741 2/2]
h. Malin Alfsdotter .................... 50
s. Andreas ............................. 25 v [1770 30/12]
s. Johannes ............................ 20 v [1775 11/6]
s. Abraham ..................... död ... 17 [1778 24/7]
s. Sven ................................ 12 m [1784 23/3]
Pig. Sigrid Olofsdotter................. 24

M. Mathis Andersson..................... 25 v
h. Anna Hansdotter............... 24 v [döpt 1772 7/1]
s. Hans.................................. 3 [1792 12/3]
s. Berndt ............................... 1
d. Margaretha ........................... 1 [1794 3/5]
dr. Nils Hansson........................ 14 [1781 7/2]
dr. Berndt Hansson ...................... 9 l [1794 6/11]
dr. Sven Olsson (struken) ............... 24 v
dr. Berndt Bengtsson..................... 15
Pig. Inger Handotter..................... -
Pig. Anna Jonsdotter .................... - v

D:o Mellangård
Coopv. Capt Gregor Wikström ............ 41 v [1754 26/12]1
h. Regina Olsdr Wikström ................ 33 v [1763 30/5]
s. Johannes.............................. - [1792 25/12]
s. Olaus................................. 0 [1795 14/7]
d. Anna Christina........................ 9 [1786 1/6]
d. Johanna Maria......................... 7 [1788 11/1]
d. Olena................................. 6 [1789 3/10]
d. Gretha................................ 4 [1791 25/2]
d. Rebecka............................... 0 [1797 24/6]
Dr. Olof Andersson Lotsdräng ............ 38 v
dr. Olof - - - (struken) ................ 27 v
dr. Anders Ericsson...................... 20 v
Pig. Johanna Berndtsdtr (struken) ....... 24

Coopv. Cap. Johan Hammar ................ 42 v [1753]2
i Dragsmark].
h. Inger Olsdtr Hammar ............ 37 v [1758 17/3]
s. Christian ...................... 6 [1789 15/6]
s. Olof............................ 1 [1796 14/5]
d. Christina....................... 12 n [1783 14/7]
d. Sophia.......................... 9 n [1785 8/7]
dr. Inger Johanna ................. 4 Fader wår [1791 15/7]
d. Anna Catarina................... 1 [1787 15/3]
dr. Berndt Olsson.................. 19 m
Pig. Anna Olsdotter................ 17 m

Westergård
Enkan Anna Christina Ödberg........ 53 v
s. Olaus Ödberg ................... 23 v [1773 3/2]
d. Christina....................... 19 v [1776 7/6]
d. Maria .......................... 15 v [1779 22/11]
dr. Sven Olsson ................... 26
dr. Anders Andersson (struken) .... 20 n
dr. Peter Larsson (struken)........ 17 m
gåsse Lars Jonsson................. 15 v
Pig. Catharina Olsdotter, död (str.). 15 m
- Anna Olsdotter................... 19 v

Enkem. Jon Heljesson............... 78 [döpt 1717 26/12]
M. Helje Jonsson Öman.............. 43 [1752 18/9]
h. Inger Johanna Ödberg............ 24 [1769 27/8]
d. Johanna ........................ 5 [1789 29/12]
d. Anna Catharina.................. 2 [1793 19/5]
d. Olena........................... 0 [1795 9/6]
- Carl Andersson .................. 42
Dr. Berndt Andersson (struken) .... 22
dr. Anders Tollesson (struken)..... 41
gåsse Herman Andersson....(fr. Ödsmål) 14 v
Pig. Gretha Jonsdtr (struken)....... 27 v
Pig. Brita Jacobsdtr................ -

M. Johan Clementsson ............... 32
h. Karin Andersdr .................. 28
s. Christian ....................... 5 [1791 11/7]
s. Andreas.......................... 2 [1795 28/11]
d. Annicka ......................... 0 [1793 31/12]
dr. Olof Clementsson ............... - [1774 7/8]

Enk. Kerstin Olsdtr................. 60
Enk. Maja Lisa Lundh ............... 44
s. Andreas Svensson................. 11 n [1784 5/11]
dr. Ingeborg........................ 9 v [1779 2/5]
dr. Regina ......................... 15 v [1780 23/11]

Enk. Anna Maja Lundh................ 77
Dr. Anders Rassmusson............... 26 [1770 30/12]
- Olof Rassmusson................... 65
Pig. Anna Göt(hesdotter?) .......... 57

M. Rutger Clementsson .............. 30
h. Kerstin Larsdotter .............. 28
s. Christian ....................... 4 Fader wår [1791 17/1]

Pl. Heden
Rotebåtsmannen Magnus Magnusson Svärjare . 34
h. h. Berta Bildt ........................ 48
s. Carl Bildt ............................ 9
Afsked. Besökaren Erik Jöns Pettersson.... 68

Pl. Gilja
Afsk. Rotebm Pehr Svärjare................ 60
h. Johanna ............................... 52
d. Karin (svagsint)....................... 42 [1751 30/6]

Pl. Buvik
M. Olof Andersson......................... 37
h. Inger Larsdotter ...................... 35
s. Jean .................................. 5 [1789 22/10]
s. Jonas ................................. 4 [1790 12/11]
s. Christian ............................. 0 [1795 23/2]
s. Lars ................................ nyfödd [1797 10/5]
Pig. Anna Brita Skarin ................. född 1779 [1780 17/9]

Pl. Klockaretången
M. Daniel Andersson ......................... 28
h. Kerstin Andersdotter ..................... 50
d. Catharina (svagsint) ..................... 20
d. Maja ..................................... 12

Trankokeriet Danestaden
Bokhållaren Sven Mag. Dahlström.............. 24
Pig. Anna Lisa Bergman ...................... 33
Pig. Anna Brita Berndtsdtr. (struken......... 20
Pig. Carolina Lindstedt (struken) ........... 18 v
Dr. Johan Hendrik Dahlström ................. 11

Tunnbind. Abraham Hermansson ................ 30

Tunnbind. Johannes Mellberg (struken) från
Mollösund med bevis ......................... 23

Tunnb. Bryngel Hallberg ..................... 32
h. Anna Andersdotter ........................ 26

Tunnb.Johan Friberg (struken) ............... 26
h. Christina Brinck (struken) ............... 26
M. Lars Hansson ............................. 40
h. Sigrid Olsdotter ......................... 38
s. Helje .................................... 15
s. Andreas.............................. 3 [döpt 1787 14/1]
s. Olaus ................................ 1 [1796 17/12]
d. Christina ........................... 13 [1782 5/3]
d. Inger (död) ......................... 5 [1789 24/3]
d. Olena ............................... 2 [1793 11/2]

Kalfven
Jagt Leutnant Reimund Gyllich ............. 32 v
H. Controlleur Fader Lindqvist (struken) .. 72
Moder Fru Hedvig Eleonora Lindqvist (struken). 76
Gosse Mathias Reimundsson ................. 10
Pig. Anna Bohman (struken) ................ 45
(fr. Uddevalla utan bevis)

Besökaren Anders Skarin ................... 58
h. Börta Persdotter ....................... 50
s. Hans.................................... 21 [1777 5/1]

Besökaren Johan Brincken................... 56
h. Elsa Bohman ............................ 73
s. Besökare Anders Samuel ................. 21 [1774 18/11]
dot:dot. Anna Helena Friberg .............. -
Enkeman. Besök. Jöns Pettersson ........... 66

Besökaren Johannes Pettersson ............. 32
h. Martha Andersdotter..................... 26
s. Peter .................................. 8
s. Laurentius ............................. 5
d. Gunilla Maria .......................... 2
(afflötte med bevis till Uddevalla 1797)
Catekumeni (läsbarn):
Berndt Augustsson hos Mathias på Askerön
Flick. Maria Öberg Ibm
-------------------------------------------------------------
Anm:
"kyp", kar, "kypare", en person som på fartyg har hand om
fartygets laggkärl. Tunnbindare tillverkade laggkärl och
tillhörde skrået i städer.
"besökare", lägre tulltjänsteman.
"Coop[wardie] cap[itanin]", sjökapten i handelsflottan.
----------------------------------------------------------------
Husförhörslängd 1855 - 1859 [AI:11]

Stora Askerön Östergård
6. Roten.

M. Rasmus Svensson............................. 1815 11/1
Enk. Anna Sofia Berntsdotter .................. 1821 11/10
Andreas Svensson .............................. 1821 9/3
Fad. Sven Rasmusson ........................... 1784 29/3 struken
Mod. h. Inger Andersdotter .................... 1794 8/8
Syst. Magdalena ............................... 1827 25/12
Syst. Sofia ................................... 1836 10/2
brod Andreas .................................. 1821 9/3

1/3 Sec. Lots. M Samuel Nilsson ............... 1811 4/2
h. Anna Relfsdotter ........................... 1804 12/10
s. Nils ....................................... 1844 9/1
s. Johan ...................................... 1846 25/5
d. Inger Christina ............................ 1837 12/7
d. Helena Sofia ............................... 1840 10/8
d. Carolina Joh. .............................. 1851 30/11
drg Andreas Andersson ......................... 1826 29/5 struken
drg Magnus Rutgersson ......................... 1839 18/12 struken

Tp. m. Elias Mattsson ......................... 1814 24/9
h. Margareta Nilsdotter ....................... 1814 24/10
s. Mathias .................................... 1839 3/10
d. Inger Maria ................................ 1842 30/7
d. Mariana .................................... 1845 18/5
d. Helena Sofia ............................... 1847 12/7
d. Albertina .................................. 1850 23/9
s. Carl Nath. ................................. 1854 20/2
s. Alfred ..................................... 1857 23/1
d. Mathilda ................................... 1859 1/11

1/3 Mäster Lots Elias Berntsson ............... 1805 6/1
h. Maja Gr. Berntsdotter ...................... 1815 17/9
s. Bernt ...................................... 1839 1/7
s. Alfred ..................................... 1842 8/1
s. Gustaf ................................ 1845 2/1
s. Edvard ................................ 1853 22/3
d. Johanna Greta ......................... 1836 1/9
d. Charlotta ............................. 1848 15/9
Pig. Anna Maria Eriksdotter .............. 1834 23/1
Bouvik
Tp. m. Michael Korell ......................... 1791 1/9 struken
Enk. Regina Andersdotter ...................... 1797 2/7
s. Christian .................................. 1740 27/11
s. Elias ...................................... 1833 27/3 sjöman
s. Gustaf ..................................... 1836 10/11

Heden
Tp. Enk. Elin Hansdotter ...................... 1800 1/5
s. Samuel Johansson ........................... 1832 13/5 döfstum
d. Anna Maria ................................. 1835 1/4
d. Inger Johanna .............................. 1837 27/1
o. ä. d. Beata Berntsdotter ................... 1830 30/5
Tp. m. Andreas Börgesson ...................... 1824 16/1
h. Elina Andreasdotter ........................ 1828 29/2
d. Anna Beata ................................. 1849 1/7
d. Mathilda ................................... 1852 26/9
s. Bernhard ................................... 1857 11/12

Kalfhagen
Enk. Greta Nilsdotter ......................... 1791 7/4
d. Regina Christiansdotter .................... 1823 14/6
Pig. Britta L. Strang ......................... 1816 13/7
s. Olaus Christiansson ........................ 1827 28/3 t. Uddevalla
Josef Fredrik ................................. 1850 22/4
Askerön Westerg.
1/2 M. Johan Hendrik Hansson .................. 1815 8/4
h. Anna Lisa Nilsdotter ....................... 1814 11/1
d. Napolia Charl. ............................. 1840 10/7
d. Albertina Joh. ............................. 1841 21/12
d. Josefina Beata ............................. 1844 15/3
d. Julia ...................................... 1848 29/3
s. Harald Nath ................................ 1850 11/2
s. Anton Fred. ................................ 1852 19/5
d. Paulina Dorothea ........................... 1856 6/1
d. Selma Chr. ................................. 1859 6/6
drg Samuel Svensson ........................... 1832 6/10
drg Abraham Johansson ......................... 1836 21/10
drg Niklas Olsson ............................. 1838 27/8
drg Joh. Andersson ............................ 1839 19/7

Haftendalen
Tp m. Olaus Larsson ........................... 1798 krympl.
h Maria Jacobsdotter .......................... 1793 5/6
goss. Peter Olausson .......................... 1836 21/9
goss. Johan Svensson .......................... 1840 9/1

Krokekärr
Tp m. Abraham Andersson ....................... 1814 5/2
h. Johanna Olsdotter .......................... 1807 1/5
d. Anna Br. ................................... 1840 11/11

1/2
M. Anders Andersson ........................... 1801 31/10
h. Christina Jonsdtr .......................... 1802 /6
s. Andreas .................................... 1826 23/1
s. Anders ..................................... 1828 9/9
s. Jacob ...................................... 1835 21/7
s. Olof Emanuel ............................... 1838 12/3
s. August ..................................... 1840 7/9
s. Carl ....................................... 1843 4/3
s. Fredrik .................................... 1845 20/6
d. Inger Christ. .............................. 1833 27/6
Undant. Enk Elsa Dahlström .................... 1780

Kohagen
Tp. Johan Andersson ........................... 1823 16/9
h. Inger Joh. Hammar .......................... 1822 27/1
s. Anders Emanuel ............................. 1848 20/9
d. Ida Sofia .................................. 1851 7/12
d. Olivia Maria ............................... 1846 12/5
d. Inger Conelia .............................. 1858 19/2

Hagen
Tp m. Nils Nilsson ............................ 1787 11/10
h. Cajsa Mattsdotter .......................... 1804 10/12
d. Anna Mr .................................... 1842 26/10
Wiken
Bs [Backstuga]
Enkan Britta Nilsdotter ....................... 1772 2/5
s. Olof Christiansson ......................... 1808 13/3

Banken
f.d. Båtsm. Corp. Ol. Swärjare ................ 1791
h. Anna Br. Andersdotter ...................... 1887 29/1
o.ä.d.d. Justina .............................. 1852 13/8

Inhyses m. Isak Olsson ........................ 1820 8/2
h. Anna Christ. Johansdotter .................. 1820 6/5
d. Augusta Joh. ............................... 1847 6/10
d. Inger Sofia ................................ 1849
s. Olof Mgn. .................................. 1853 4/6
Danestaden
Båtsm. Corp. Abr. Svärd ....................... 1826 19/8
h. Inger Sofia Johansdotter ................... 1825 2/6
d. Albertina .................................. 1853 6/5
s. Otto ....................................... 1855 7/5
s. August ..................................... 1856 17/12
s. Anton Ferd. ................................ 1859 8/8

Askerön Mellangård
M. Johan Wikström ............................. 1792 25/12 struken
Enk. Börta Simonsdotter ....................... 1798 15/7
s. Samuel Gustaf .............................. 1837 8/2
d. Reginna .................................... 1832 1/10

1/4

Enkem. Andreas Arnesson ....................... 1805 10/9
s. Aron Andreasson ............................ 1836 14/11
h. Johanna .................................... 1836 21/9
d. Eleonora ................................... 1838 17/9
d. Emelia ..................................... 1859 9/11
Pig Rebecka Olsdotter ......................... 1919 31/3

Skpr Fredrik Svensson ......................... 1819 18/5
h. Carol. Christ. Hammar ...................... 1826 25/12
s. Samuel Oscar ............................... 1850 11/10
s. Olof Bernh. ................................ 1852 7/11
d. Johanna Emelia ............................. 1855 9/10
Svärf. Enk. Christ. Hammar .................... 1789 15/6
brod. Carl Mg. Svensson ....................... 1823 18/1
svägerska Sofia Hammar ........................ 1834 28/10
Pig. Anna Mar. Eriksdotter ....................
Svägerska Anna Christ. Hammar ................. 1836 6/11
drg. Andreas Olsson ........................... 1830 13/4

1/8
M. Mathias Olausson ........................... 1821 22/3
h. Anna Chr. Nilsdotter ....................... 1830 26/11
d. Albertina Br. .............................. 1854 13/4
s. Leonard .................................... 1856 6/8
d. Hilda Ol. .................................. 1858 2/9
Pig. Christina ................................ 1840
Pig. Rebecka .................................. 1819 31/3

Nytorp
Tp. m. Johan Nilsson .......................... 1828 5/3
h. Lovisa Olsdotter ........................... 1823 30/7
s. Niklas Alfred .............................. 1855 11/12
d. Anna Chr. .................................. 1857 11/10

Skepp. M. Rutger Mattsson ..................... 1800 18/3
h. Carolina de Bourgh ......................... 1809 9/12
s. Carl Emanuel ............................... 1844 25/9
s. Johan Alfred ............................... 1847 3/6
s. Christian Aug. ............................. 1849 1/5
s. Conrad ..................................... 1852 24/3
d. Mathilda ................................... 1838 7/3
d. Hilma Maria ................................ 1839 26/12
d. Augusta Joh. ............................... 1841 14/12
Svärm. Enk. Anna Mar. de Bourgh ............... 1789
Ungk. Christian Johansson ..................... 1891 11/7
Br. Andreas ................................... 1795 26/11
Br. Berndt .................................... 1805 19/7
Syst. Regina .................................. 1798 1/2
Syst. Inger Maria ............................. 1803 22/2
--------------------------------------------------------
Wilhelm Ängermarks Hemsida