Ett ortnamn på Stora Askerön

Publicerat av Wille Ängermark den 2010-08-03

Om Johan Strang hans hustru Anna Jeurling och deras dotter Britta Lovisa.

När vi gick till affär'n i min barndom så sa vi: "Vi går väl gent över Stranghawen". När man läser tolkningen av detta ortnamn i Ortnamnen i Inlands Nordre Härad, så får man veta följande:
Stronghagen el. Strongen. Enl. en meddelares uppfattning troligen efter en person (soldat eller båtsman?) Strong. Uttalet har väl uppstått efter mönster av sådana ord som lang, gang m.fl. Den kortare formen är antagligen elips eller bestämd form av efternamnet.
Stronghagen. F.l. är snarast bin. (soldatn.?) Strång; jfr fvn adj. strangr 'heftig, voldsom, uböjelig, gjenstridig, streng, haard' (Fritzner) och det fvn. person(bi)n. Strangi (Lind Dopn. sp. 965 f., Personbin. sp. 364), fda personn. Strangi (DGP 1 sp. 1293 f.) Utt. strang- är det väntade. D.P.

Förklaringen till ortnamnet är följande (och enklare):
Under första hälften av 1800-talet bodde en fanjunkare som hette Johan Strang i Kyrkenorum vid Norums kyrka, men flyttade vid "avdankningen" till Stora Askerön där han köpte en gårdslott i Mellangård. Vi kallade hans beteshage för "Stranghawen" och åkern för "Strangeflada".
I husförhörslängden för Stora Askerön 1836-1840 läses följande:
Mellangård

Mannen Johan Strang född i Borås 6/2 1777
Hustru Anna Jeurling född i Spekeröd 28/8 1786
Son Jean Christian född i Norum 1819
Dotter Britta Lovisa 1816
Dotter Maria Magdalena 1821
Dotter Sophia 1824

Anna Strangs fader hette Carl Jeurling och var född i Skredvik 1750. Han blev magister i Greifswald 1777 och kyrkoherde i Spekeröd 1782. Han dog 16/2 1795. Hans hustru hette M.C.Schiller.
Några år senare sålde Johan Strang gårdslotten i Mellangård och flyttade eller uppodlade ett torp i Haftendalen på Västergård, fortfarande på Stora Askerön.

I husförhörslängd från Stora Askerön 1845-1849 läses följande:
Torpet Haftendalen
f.d. Fanj. Johan Strang född 1777 6/2
h. Anna Jeurling född 1786 28/8
s. Jean Christian född 1819 27/2, till Tjörn, gift
d. Britta Lovisa född 1816 13/7
d. Sofia född 1824 1/5
d. Maria Magdalena född 1821 14/7, till Göteborg
och i

Begravningsboken för Norum 1845: 30/12 1845
Hustrun Anna Strang f. Jeurling från Askerön 59 år 4 månader och 2 dagar.

Nu var alltså Anna Strang död och i bouppteckningen efter henne upptas "en liten Biälke Man Byggning" och en "Ryggås Stuga" som värderades till vardera 25 Rd och en matsked av silver till 8 Rd. Markägaren Johan Hansson var skyldig Strang 333 Rd. Han arrenderade marken av markägaren för 25 Rd pr år men detta betalade han ej.

I Begravningsboken för Norum 1847 19/2:
Enkemannen f.d. fanjunkaren Johan Strang fr. Askerön, 70 år 3 månader och 15 dagar.

Två år senare var alltså Johan Strang död och då hade ryggåsstugan fallit i värde till 15 Rd, men silverskeden hade stigit till 8:32:-
Dottern Britta Lovisa upptas som "inhysespiga" i Östergård hos Andreas Svensson. Hon kan ha varit köpt på fattigauktion då hon kallas "inhysespiga". Hon var född
1816.

Kalven

I denna stuga på Kalven, som kallades Reinas Stöva föddes bl.a. konservator Niklas Kristiansson som var verksam vid Uddevalla museum. Efter hans död fortsatte hans änka som konservator. Foto Wilhelm Ängermark 1952.

På en halvö till Stora Askerön som kallas Kalven låg vid denna tid en backstuga som var Niklas Kristianssons, konservatorn på Uddevalla museum, föräldrahem. Här bodde hans syster Regina och senare också Johan Strangs dotter Britta Lovisa Strang. Folket kallade henne "Strangesa". Hon ville aldrig ro när man skulle till Stenungsund utan bara sitta i aktern på båten. Nu är backstugan riven.

Husförhörslängden:
Kalfhagen
Enk Greta Nilsdotter född 1791 7/4
s. Niklas Christiansson född 1833 10/7
(Flyttade till Uddevalla, va gift med förestånderska för Uddevalla musum, enligt Karl Andersson, Ängen).
oäkta d. Inger Johanna Eliasdotter född 1836 17/4
Pig. Regina Christiansdr född 1823 14/6
Pig. Britta Lovisa Strang fattighjon född 1816 13/7

Niklas Kristiansson (se husförhörslängden) var den förste tjänstemannen på Uddevalla museum (Bohusläns museum). Det sades om honom att han "jemte en viss händighet äfven har ordningssinne och nit uti det han tager sig för." Han kallades konservator. Han dog efter 9 månaders anställning. Men museistyrelsen anställde hans änka Carolina Kristiansson (1832-1924) och hon utbildade sig till djurkonservator hos professor Malm på Naturhistoriska museet i Göteborg och arbetade som sådan på Uddevalla museum ända till 1914. Hon har kallats "Musei vårdarinna".
Niklas och Carolina hade två barn: en dotter som dog som ung och en son som hette Karl Han arbetade bl. a. som vakt på museet i Uddevalla och arbetade sedan hos AB Swanberg. Där fick hjälp med studier och blev student vid Läroverket i Uddevalla. Han var bosatt i Paris och slutade sina dagar som direktör för New York Herolds Parisupplaga.
Så kan ett ortnamn på Stora Askerön berätta både om Greifswald och Paris om man kastar en blick i kyrkoarkivet.

Ortnamn på Stora Askerön
Läs om ortnamn

--------------------------------------------------------------------------------

Wilhelm Ängermark.