Vikinga graven vid Kars myr

Publicerat av Wille Ängermark den 2010-08-06

VIK-svard-1    VIK_ASK-1

Ett svärd och en spjutspets från en mansgrav från vikingatiden på Lilla Askerön.

Gravröset var beläget vid Kars myr på öns västra sida. Graven upptäcktes då man undanröjde en större stenhög för att använda stenen till en gärdesgård. Det berättas att svärdet stack upp ur gruset när stenhögen tagits bort, men föll sönder vid uppdragandet därur. Förutom ovanstående fynd fanns också en sköldbuckla, som gick sönder, en mängd nitnaglar av järn, en räfflad pärla av blågrönt glas, en smält glaspärla samt kol och brända ben. Sköldbucklan innehöll sand och aska.
Möjligen var det rester efter en båtgrav. Svärdet har daterats till 800-talet.

Läs om vikingatidens svärd:
Statens Historiska Museum

Källa: G. Sarauv och Johan Alin. Götaälvsområdets fornminnen. Göteborg 1923.