Husförhörslängder, Lilla Askerön

Publicerat av Wille Ängermark den 2010-08-06

Valla socken, Tjörn
Husförhörslängd 1768-1772
(Källa: Skantorps papper, Biblioteket, Henån).

Lilla Askerön
Husförhörslängd 1768-1772 (Källa: Skantorps papper, Biblioteket, Henån).

Askerön Nordgård

Madame Christina Hammar (Coo. cap. Nils Almgren)
s. Johan................... 1747 29 maji [med P.Wikström]
s. Paul ................... 1752 26 nov [med Olof Uddberg]
s. Peter .................. 1762 10 maj [med Olof Uddberg]
dr Greta .................. 1741 13 maji [med P.Wikström]
gift 16/4 med Anders Brovall 1769
dr Anna Catarina ................... 1754 26 oct
dr Sara ....................1757 1 nov [med Olof Uddberg, d.1764]
dr Olena Almgren (på Grohed)

Berent Christiansson ............... 1734 juni
h. Regina Vincentsdotter ........... 1741 29 april
dr Elsa ............................ 1763 31 jan, död i april 68
dr Maria ........................... 1764 14 dec
s. Vincentz ........................ 1767 6 jan
s. Jonas ........................... 1769 1 jan
s. Kristian ........................ 1770 21 dec
s. Elias ........................... 1772 8 dec
pig. Elsa (i Kebene)................
do Adela ........................... 1754 4 juli
do Greta ........................... 1751 9 aug
do Christina ....................... 1742 9 oct

Knarrudden, strandh
Lars Svensson ...................... 1728
h. Britta Börgesdotter ............. 1742
dott. Ingeborg, född på Orust ...... 1762
son Sven ........................... 1765 4 maji, död i maj 1768
son Inge? .......................... 1767 4 maji
son Sven ........................... 1769 1 dec. död i samma månad
Son Sven ........................... 1771 18 aug
Ifwar Olsson ....................... 1746
h. Sigrid Jöransdotter ............. 1754
son Jon ............................ 1770 i juni, död 1772 8 jan
d. Kristina Ifwarsdot .............. 1772
barn oäkta Isac 1772 moder Anna
Jöransdotter

Askerön Sörgård
Jerp Andersson ..................... 1717
h. Kerstin Bengtsdotter ............ 1732
s. Anders Christian ................ 1753 24 juni
s. Rutger .......................... 1759 16 aug
s. Bengt ........................... 1762 4 jan
s. Abraham ......................... 1764 22 jan
dr Anna Maria ...................... 1757 25 sept
dr Anna Greta ...................... 1767 30 april
son J? ............................. 1770 6 feb
enkan Ingeborg

--------------------------------------------------------------------------------

Valla socken, Tjörn
Husförhörslängd 1783 - 1790
Lilla Askerön
Askerön Nordgård
1. Madame Christina Hammar .......... 1715
dr Sara Uddberg ..................... 1757
Dräng Lars (struken) ................ obek
Piga Kristina ....................... obek

2. Berndt Kristensson ............... 1734
H. Regina Vincentsdotter ............ 1741
dr Maria ............................ 1764
hennes son Johannes, oägta 1789
son Vincents ........................ 1767
son Jonas ........................... 1769
son Kristian ........................ 1770
sönerna
Andreas ............................. 1777
Elias ............................... 1777
dr Margaretha ....................... 1779
son Olaus ........................... 1783

Askerön Sörgård
Jerp Andersson ...................... 1717
H. Kirstin Bengtsdotter ............. 1732
son Anders Kristian ................. 1753
son Rutger .......................... 1759
son Abraham ......................... 1764

Knarrholmen [Knarrudden]
Se til ökning
Enkan Kirstin Andersdotter........... obekant
dr Kristina, gift åt Orust........... "
dr Catharina, wanartig............... "
son Hans............................. "
son Isaac............................ "
son Tobias........................... "
dr Annica............................ "
Maja ................................ 1782
Tilökning Knarrholmen
Jonas Marcusson, obekant flyt åt Orust
- til Steningsön
H. Christina Olsdotter
dn Maria ............................ 1789
inhyses i Bakhuset Rotebåtsmannen Johannes Back och
hans hustru Annica.

(Källa i forts: Valla Kyrkoarkiv, Göteborgs Landsarkiv)

Valla socken, Tjörn
Husförhörslängd 1790 - 1794
Lilla Askerön

Askerön Nordgård
Anders Jerpsson ..................... 1753
Tvillingar:
Son Abraham ......................... 1790 död i febr 1791
dr Anna Greta ....................... 1790 död i febr
hustrun Karin Andersdotter .......... 1791 död i jan 1791
andra hustrun Gunnor ................ obekant
dr Maria ............................ 1793 död i jan 1795

Bernt Christensson .................. 1734
Hustrun Reginna Wincensdtr .......... 1741
Son Jonas ........................... 1769
Son Christian ....................... 1770
Tvillingar:
Son Andreas ......................... 1777
Son Elias ........................... 1777
Dr Margaretha ....................... 1772
Son Olaus ........................... 1783
dr Maria ............................
nu gift med Oluf Ericson
dr Maria Berntsdtr .................. 1764
hennes son Johannes ............... 1789
M Jon ?
desse äro flytte till?

Askerön Sörgården
M Jerp Andersson .................... 1717
H. Kerstin Bengtsdotter ............. 1732
Son Rutger .......................... 1759
Son Abraham ......................... 1764

--------------------------------------------------------------------------------

Valla socken, Tjörn

Husförhörslängd 1798 - 1805
Lilla Askerön
Askerön Norrgård
Anders Jerpsson ..................... 1753 [död 24/6 1818]
H. Gunner Jonsdotter ................ 1762
Dn Anna Greta ....................... 1790 med förra hustrun
son Isac ............................ 31 jan 1796
son Abraham ......................... 11 junij 1798
dn Johanna Karolina ................. 1800 död samma år [10/8]
son Jacob ........................... 18 oct 1801
son Jonas ........................... 10 marti 1804

Bernt Christensson................... 1734 döde 1799
H. Regenna Wincentzdotter .............. 1741
son Wincens.......................... 1767
son Jonas ........................... 1769
son Christian ....................... 1770
son Andreas ......................... 1777
dr Margareta ........................ 1779
son Olaus ........................... 1783

Christian Berntsson ................. 1770 [21/12]
H. Greta Olsdotter från Mällby....... 1782 [28/12]
son Bernt ........................... 24 jan 1802
dn Johanna .......................... 20 sept 1804
Jonas Berntsson ..................... 1769
h. Anna Jonsdotter .................. 17
Son Johannes ........................ 30 jan 1802
Elias Berntsson .....................

Knarrudden
Herr Lindstedts och Wigströms Salterie och Trankok
Kyparen Jonas Sundberg...............
H. Anna Nilsdotter...................
son Gustaf .......................... 25 april 1792

Rotebåsmannen Anders Nalle
H. Helena Maria

Askerön Sörgården
Jerp Andersson ...................... 1717, död i april 1799
H. Christina Bengtsdotter ........... 1732
Abraham Jerpsson .................... 1764
Hustrun Anna Christina Norberg ......
dn Lovisa ........................... 1803 23/11
Rutger Jerpsson ..................... 1759
Hustrun Helena Andersdotter ......... 1779

--------------------------------------------------------------------------------

Valla socken, Tjörn
Husförhörslängd 1808-1809
Lilla Askerön
Askerön Nordgård
Å.M. Anders Jerpsson ................ 1753 55 abs 1807
h. Gunnor Jonsdotter ................ 1770 38 abs 1807
son Isach ........................... 31 jan 1796 12
son Abraham ......................... 11 junij 1798 10
son Jacob ........................... 18 oct 1801 7
son Israel .......................... 12 april 1807 1

Ibm
Å.M. Elias Berndtsson ............... 1777 31
h. Anna Hindricsdr .................. 17 27

Ibm
Å ogefte Vincentz Berntsson ......... 1767 41
Enkan Regina Vincen.................. 1741 67
Son Andreas Berntsson ............... 1777 31
Pig Helena Larsdotter ............... 22
fr. Bräcke i Stenkyrka .......... 1808

Ibidem
Å.M. Jonas Berndtsson ............... 1769 39
h. Anna Jonsdotter .................. 38
son Johannes ........................ 30 jan 1802 6
dräng Herman Olsson.................. 22
Resten af Nordgård

Å.M. Christian Berntsson ............ 1770 38
h. Greta Olsdotter .................. 1782 26
s. Berndt............................ 24 jan 1802 6
dr Johanna .......................... 20 oct 1804 4
s. Elias ............................ 1806 2
drg Olaus Berntsson.................. 29
Pig Olena Olsdr ..................... 20

Knarrudden
hr Capitain Jean Pål. Wigström ...... 1746 62 abs 1807
Fru Britta Wikström ................. 1746 62 abs 1807
Fosterdottern Johanna Molin ......... 1787 21 abs 1807
Pig Ulrica Hansdotter ............... 24
fr Höwiksnäs 1808 i oct
Kyparen m Elias Sandberg ............ 36
Fått bevis 1808 fr Uddevalla att han 1801
flyttat till Tjörn och bör således skafa
besked härå. Har lofwat alt hwar han warit
millan 1801 och 1808 men har utan mitt lof
begett s.c.? i sommar i Walla.
h. M Lisa Sandberg .................... 36
dr Maija Christina .................... 10
dr Anna Britta ........................ 7

Askerön Sörgård
Å.M. Abraham Jerpsson ................. 1764 44
h. Anna Christina ..................... 1782 26
son Johannes .......................... 1806 2
Dr Lovisa ............................. 23 nov 1803 5
Enkan Christina Bengtsdotter .......... 1732 76
drengen Elias Larsson ................. 26
fr. Swanvik i oct 1808
pigan Johanna Vikström ................ 26
fr. Stora Askerön 1808 utan bevis från Spekeröd
Ibm

Å.M. Rutger Jerpsson ................... 1759 49
h. Helena Andersdotter ................. 1779 29
gick bort under förhöret
Enkeman And. Torsson ................... 60
drengen Anders Bryngelsson ............. 29 ganska klena
pigan Olena Jonsdotter ................. 24 ganska klena
Rotebåtsmannen M. Anders Nalle ......... commenderade
h. Helena Maria

--------------------------------------------------------------------------------

Valla socken, Tjörn
Husförhörslängd 1824 - 1825
Lilla Askerön
Askerön Nordgården
Åbon Mannen Elias Berntsson ............ 1777 20 sept 47
Hustru Börta Mattesdotter .............. 1794 6 october 30
Son Hindrich ........................... 1809 i jan 15
Dotter Johanna ......................... 1814 24 aug 10
Son Bernt .............................. 1817 19 mars 7
Abraham .......................... 1824 12 juni
Piga Elin Hansdotter ................... 1798 2 mars 26
flyttat till Lind
Piga Elsa Nilsdotter ................... 1804 20

Ibm
Åbo Mannen Jonas Berntsson ............. 1769 1 jan 55
Hustru Anna Jonsdotter ................. 1773 51
Son Johannes ........................... 1802 22
Piga Annicka Larsdotter ................ 1797 2 maij 27

Ibm
Åbo Mannen Christian Berntsson ...... 1770 21 dec 54
Hustru Greta Olsdotter ................. 1782 23 jan 42
Son Berndt ............................. 1802 24 jan 22
Son Elias .............................. 1806 12 juni 18
Dotter Anna Christina .................. 1809 30 jan 15
Dotter Reginna ......................... 1811 10 aug 13
Dotter Petronella ...................... 1814 16 jan 10
Dotter Christina ....................... 1816 10 dec 8
Son Johannes ........................... 1820 10 oct 4
Dotter tvilling Lovisa
Dotter tvilling Olena................... 1823 i April 1

Huset Åsen
Rotebåtsman Elias Röd .................. Carlskrona 49
Hustru Olena Jonasdotter ............... 1783 23 maj 41
Dotter Christina ....................... 1810 14
Dotter Britta .......................... 1814 27 juli 10
Dotter Lovisa .......................... 1817 7
Dotter Inger ........................... 1821 3

Huset Kroken
Mannen Anders Jonsson .................. 1795 8 jan 29
Hustru Ingeborg Petterdotter ........... 1790 23 april 34
Son Johannes ........................... 1823 1
Svägerska Christna Pettersdotter ....... 1801 12 apr 23 bräcklig

Ibm
Avskedade Rotebåtsmannen Sven Svanberg . Carlskrona 37
Hustru Anna Nilsdotter ................. 1791 33
Dotter Elsa ............................ 1816 8 aug 8
Dotter Inger Johanna ................... 1823 1
[dessa har) flyttat till Göteborg

Askerön Nordgård
3/8 Abrahams Enka
Christina Norberg ...................... 1782 23 nov 42
Dotter Lovisa .......................... 1803 23 nov 21
Son Johannes ........................... 1806 11 juli 12
Son Andreas ............................ 1809 2 nov 15
Dotter Anna Maria ...................... 1812 8 juni 12
Son Olle Magnus ........................ 1814 26 maij 10
Dotter Johanna ......................... 1815 8 april 9
Son Isach .............................. 1816 8
gamla farmodern enkan Kerstin
Bengtsdotter 1732 4 jan 92
[nattvard] hemma af Appelberg

Ibm
3/8 Åbo Helena Andersdotter ............ 1779 23 maij 45
Son Jacob .............................. 1806 21 juli 18
Dotter Inger ........................... 1809 25 jan 15
Son Christian .......................... 1811 11 febr 13
son Johan .............................. 1814 5 mars 8
son Andreas ............................ 1816 24 apr 6
Dotter Anna Stina ...................... 1818
gamle morfadern Anders Jonsson ......... 1749 16 dec 75
Pigan Cecilis Jeansdotter .............. 1797 2 maij 27
till Kibbene
Inger Olsdotter ........................ 1794 26 apr 30

--------------------------------------------------------------------------------

Valla socken, Tjörn
Husförhörslängd 1833 -1835

Lilla Askerön Nordgård 1/32
Åbo Christian Berndtsson ............... 1770 21 dec 63
h. Greta Olsdotter ..................... 1782 23 jan 51
Son Elias .............................. 1806 12 juni 27
Son Johannes ........................... 1820 10 oct 13
Son Olaus .............................. 1827 26 jun 6
dot Anna Christina ..................... 1807 30 jan 26
dot Petronella ......................... 1814 16 jan 19
dot Christina .......................... 1816 10 dec 17
Tvillingar:
dot Lovisa.............................. 1823 1 april 10
dot Olena .............................. 1823 1 april 10
dot Anna Christina ..................... 1809 30 jan 24
oägta son Hans ......................... 1815 25 sept
dräng Hans Persson ..................... 1813 14 juni fl. t. Räfsal
? Eliasson ............................. 1817 19 mars

Ibm 1/24
Åbo Johannes Jonsson ................... 1802 31
h. Maja Nilsdot ........................ 1799 21 nov 34
Son Johan Gustaf ....................... 1827 13 april 6
Son Nils ............................... 1829 25 Sept 4
Dot. Anna Brita ........................ 1832 16 Sept 1
- Olle ............................... 1835 21 jan

Undantagsmannen
föräldrarna
Jonas Berntsson ........................ 1769 1 jun 64
H. Anna Jonsdr ......................... 1773 60
Ibm 7/32
Enkan. Börta Mattsdr ................... 1794 26 Febr 39
Son Johan Eliasson ..................... 1829 23 Aug 4
dot Anna Beata ......................... 1827 23 mars 6
Styf Son Hindric Eliasson .............. 1809 i jan 24
Son Berndt Eliasson .................... 1817 19 mars 16
Syster dot Johanna Eliasdot ............ 1814 24 aug 19
Berndt ............................. 1817 19 mart
Johan Magnus ....................... 1829 23 aug
Syst Anna Beata ........................ 1827 23 mart
Pig Anna Lis Olofsdotter? .............. 1818 12 maj
Anders Olsson ...................... 17

1/48
hust enk Helena Larsdotter ............. 1787 30 maj 46
Son Rutger Andersson ................... 1810 12 febr 23
Son Niclas ............................. 1819 25 juni 14
Son Olle Magnus ........................ 1822 12 april 11
Dot Olena .............................. 1816 i dec 17

Huset Åsen
Tp Anders Hansson ...................... 1809 27 marti
Enk. Olena Jonasdotter ................. 1783 23 marti 50
dot Britta ............................. 1814 27 juli 19
dot Lovisa ............................. 1817 dec 16
dot Inger .............................. 1821 12
Son Abraham ............................ 1828 10 jan
dotterdotter Anna Britta ............... 1829 28 dec

Knarrudden
Demoiselle Johanna Molin ............... 1787 23 oct 46
Fru Hedvig Islander .................... 1777 21 jan 56
Pig. Anna Christina Andersdotter ....... 1815 6 jan 18
Grinden(?)
Torp. Jonas Olsson ..................... 1803 19 marti
h. Inger Olsdot ........................ 1797
Son Berndt ............................. 1835 12 febr

Liden
Torp Rutger Ericsson ................... 1801 16 jan 32
H. Inger Olsdotter ..................... 1804 15 nov 29
Son Elias .............................. 1829 17 oct 4
Son Olle ............................... 1832 17 aug

Nordgård 3/8
Enk Christina Norberg .................. 1781 Nov 52 [Änka efter Abr. Jerpsson]
Son Anders Abrahamsson ................. 1809 2 Nov 24
Son Olle Magnus ........................ 1814 26 mart 19
Son Isak ............................... 1816 23 mart 17
dot Anna Maria ......................... 1812 8 juli 21
dot Johanna ............................ 1815 8 April 18
[tre oläsliga namn]
Enk. Helena Andersotter ................ 1779 23 maj 54
Son Jacob Rutgersson ................... 1806 21 juli 22
Son Christian R......................... 1811 11 febr 22
Son Johan .............................. 1814 5 mars 19
dot Inger .............................. 1809 25 jan 24
dot Anna Stina ......................... 1818 1 juli 15
Pig Annika Andersdotter................. 1819 21 juni

--------------------------------------------------------------------------------

Valla socken, Tjörn
Husförhörslängd 1856 - 1862
Lilla Askerön

1/16 Askerön Nordgård
Elias Kristiansson ..................... 1806 12/6
h. Sofia Larsdotter ...(död 10/9 1861) . 1819 17/8
s. Carl Johan .......................... 1842 24/3
dr Augusta ............................. 1844 2/5
dr Beata Gustava ....................... 1849 9/3
dr Anna Sophia ......................... 1856 19/9
dr Anna Christina ...................... 1859 24/2

Torparen enkl. Rutger Andreasson ....... 1810 12/2
son Anton .............................. 1853 27/6
dr Anna Maria .......................... 1841 27/9

1/2 Kristian Rutgersson ................ 1811 12/2
h. Sigrid Jonasdotter .................. 1817 30/4
s. Rutger .............................. 1847 20/6
s. Andreas ............................. 1844 5/2
s. Johan ............................... 1849 27/4
s. Jacob ............................... 1851 12/6
dr Helena Maria ........................ 1841 27/12
dr Anna Kristina ....................... 1845 14/9
dr Paulina ............................. 1854 10/3
s. Alfred .............................. 1856 7/8
s. Martin ........(död 28/1 1859) ...... 1858 26/10
dr Mathilda ........................... 1851 25/1
Pig. Britta Christina Olausdotter ...... 1840 27/5
drg Anders Pettersson .................. 1843 10/8
drg Bernt Andersson .................... 1834 31/1
drg Magnus Rutgersson .................. 1839 18/12
pig Katarina Bengtsdotter .............. 1835 30/9

1/3 Hindrik Eliasson ................... 1809 3/1
h. Annika Eliasdotter .................. 1818 20/4
s. Elias ............................... 1854 18/11
dr. Elisabet ........................... 1845 2/11
dr. Gustava ............................ 1847 10/12
dr. Anna Kristina ...................... 1850 17/1
dr. Anna Maria ......................... 1852 14/1
s. Abraham ............................. 1857 30/1
dr. Helemina ........................... 1860 9/9
drg. Carl Johan Eliasson ............... 1842 24/3
drg. Olaus Andersson ................... 1836 9/10
drg. Elias Eriksson .................... 1833 27/9
drg. Anders Andreasson ................. 1836 30/8
pig. Anna Katarina Hansdotter .......... 1837 21/5
Torp. Olle Magnus Andersson............. 1822 12/4

Enkan Johanna Maria Nilsdotter ......... 1823 14/6
s. August .............................. 1846 13/9
s. Nils Alfred ......................... 1848 23/11
s. Edvard .............................. 1851 18/7
s. Berndt .............................. 1854 21/2
dr Lovisa .............................. 1857 10/6

Modern Enk. Helena Larsdotter .......... 1787 30/5
Torp. Enkl Andr. Hansson ............... 1802 27/3
h. Kristina Jonasdotter ................ 1817 14/2
s. Magnus Rutgersson ................... 1839 18/12
s. Johan Rutgersson .................... 1842 12/12
dr. Maria Augusta Rutgersdotter ........ 1848 1/12
dr. Anna Britta Rutgersdotter .......... 1855 6/10
Avsk. båtsm. enkl. Rutger Gustaf Nalle . 1800 4/4

Knarrudden
Johan Islander ......................... 1807 19/3
h. Anna Kat. Andersdotter .............. 1815 6/1
s. Lars August ......................... 1841 16/2 fl. till Kils Näs
Carl Herman ............................ 1844 4/4 drunknad
s. Edvard Leonard ...................... 1851 5/9 drunknad
s. Otto Alexander ...................... 1853 30/12 fl. till Österröd
dr. Elena Margareta .................... 1846 29/5
Demois. Johanna Mohlin ................. 1787 23/10

Liden
Torp. Olof Jansson ..................... 1817 4/6
h. Inger Olsdotter ..................... 1804 15/11
dr. Kristina Rutgersdotter ............. 1836 31/3
enkl. son Elias Rutgersson ............. 1829 17/10

Sörgård 3/8
Jacob Rutgersson ....................... 1805 21/7
h. Helena Hansdotter ................... 1820 11/9
s. Rutger .............................. 1843 11/6
s. Hans ................................ 1847 15/5
s. Johan ............................... 1850 16/2
dr. Anna Kristina ...................... 1852 13/7
s. August .............................. 1858 24/12

--------------------------------------------------------------------------------

Husförhörslängd Valla AI:35A 1881-1885.

Lilla Askerön

Askerön Nordgård
1/16 Eg. Henrik Eliasson1809 3/1
Hustru Annika Eliasdotter1818 20/4
1/16 Eg. son Elias (sjöm.)............... 1854 18/11
son Abraham.............................. 1857 10/1
Måg Snickaren (enkl) Johannes Emanuel
Berntsson, flyttat till Stenkyrka........ 1844 8/3
[fäst.] dotter Elisabet.................. 1845 2/11
dotter Helemina.......................... 1860 2/9
dotter Johanna Matilda................... 1863 19/4
Elisabets o.ä. son Edvard Johansson...... 1870 30/7
Johannes Emanuel Berntssons barn i föreg. gifte
sonen Johan August....................... 1878 3/4
dotter Amanda Gustava.................... 1880 17/2
i senare giftet Harald Albert............ 1885 26/11
5/24 Eg. Olaus Andersson................. 1836 9/10
Hustru Augustina Petersdotter............ 1841 3/2
dräng August Samuelsson.................. 1861 14/4 Norum
Tjänsteflickan Hilma Maria Berntsdotter.. 1866 9/5

1/6
Eg. August Andreasson................ 1840 12/10
brodern Isak............................. 1849 9/2
Fadern enkl. Andreas Abrahamsson......... 1809 2/11
Inhyses pigan Anna Brita Berntsdotter ... 1819 8/11
Pigan Olivia Hansdotter.................. 1855 25/9 Valla struken
Pigan fäst. Olivia Beata Olausdotter .... 1860 6/7 till Norum 81 struken

1/16
Eg Bernt Eliasson i Räfsal .........

1/2
Eg. Enkl. Kristian Rutgersson........... 1811 11/2
son Rutger.............................. 1847 20/6
son Andreas............................. 1844 5/2
son Johan............................... 1849 27/4
son Jacob (styrman)..................... 1851 12/6
dotter Helena Maria .................... 1841 26/12
dotter Anna Kristina.................... 1845 14/9
dotter Paulina ......................... 1854 10/3
dotter Matilda ......................... 1861 25/1
Inhyses Rutger Andreasson .............. 1810 12/2

Torp.
enka Kristina Jonasdotter .............. 1817 14/2
dotter Anna Britta Andreasdotter ....... 1855 6/10 struken
dennas o.ä. son Carl Albin ............. 1879 24/12 struken
dennas o.ä. dotter Amanda Josefina ..... 1884 15/6 struken
Torp. enka Anna Katarina Andreasdotter.. 1815 6/1 struken
son Carl Herman Islander ............... 1844 4/4 struken

Rotebåtsman nr 9
Sven Oskar Samuelsson Asker ............ 1864 22/1 Norum
Hustru Olivia Beata Olausdotter ........ 1860 6/7
son ante matr[imonium. Latin: före äktenskapet]
Otto Albert ............................ 1885 28/5
Gifta 1885 7/10.

Liden
Torp. Olof Jansson ..................... 1817 4/6
Hustru Inger Olofsdotter ............... 1804 15/11
Torp. Johan Berntsson .................. 1842 5/5
Hustru Britta Johansdotter ............. 1840 28/9
son Josef .............................. 1868 22/7
son Herman ............................. 1871 17/3
dotter Inger Beata ..................... 1866 19/2 struken
dotter Gustafva ........................ 1873 26/9
dotter Emma Kristina ................... 1879 23/7
dotter Gerda Alvina .................... 1882 10/10
dotter Hilma Josefina .................. 1885 8/6

Askerö Sörgård
3/8 Eg. Rutger Jakobsson ............... 1843 11/6
Pigan Ida Kristina Johansdotter ........ 1866 11/11 Norum
Pigan Inger Kristina Johansdotter ...... 1859 4/4 Stala
pig Carolina Beata Larsdotter .......... 1865 2/9 Långelanda

3/8 Eg. Hans Jakobsson ................. 1847 15/5
brodern Johan (sjöman) ................. 1850 16/2
Mod. Enka Helena Hansdotter ............ 1820 11/9
Dräng Sven Oskar Samuelsson ............ 1864 22/1 Norum
Dräng August Samuelsson ................ 1861 14/4 Norum
Pig Anna Kristina Olsdotter ............ 1861 12/12

Maskinisten
Oskar Leonard Johansson Holmberg ....... 1855 10/2 Carlstad
Hustru Anna Kristina Jakobsdotter ...... 1852 13/7
son Jakob Leonard ...................... 1880 10/10
Piga Inger Johanna Johansdotter ........ 1828 7/1

Rotebåtsman nr 9
Sven Oskar Samuelsson Asker ............ 1864 22/1 Norum

Torp. Olaus Petersson (sjöm.)........... 1852 1/1
syster Inger Kristina Petersdotter ..... 1845 1/11

Torp. Bernt Jonasson ................... 1835 12/2
Hust. Beata Berntsdotter ............... 1830 20/5 Norum
son Johan Edvard ....................... 1872 3/8
Modern, enk. Inger Olsdotter ........... 1797 30/6

Torp. Anders Johan Carlsson ............ 1846 15/5
Hust. Kristina Elisabet Olsdotter ...... 1844 18/6 Torp
son Axel Antonius [tvilling] ...........
son Carl Johan [tvilling] .............. 1875 1/1
son Olof Edvard ........................ 1881 29/7
dotter Anna Karolina ................... 1878 2/12
dotter Alma Helemina ................... 1884 19/6
Slut