Peter Elfströms almanacksanteckningar från tidigt 1700-tal

Publicerat av Wille Ängermark den 2010-08-08

Peter Elfströms almanacksanteckningar från tidigt 1700-tal.

elfDenna almanacka, som är från 1726, har tillhört komminister Peter Elfström i Tanum i Bohuslän. Boken är interfolierad och fylld med dagliga anteckningar om vädret, iakttagelser om planeternas gång samt om resor i Tanums och Lurs socknar och därtill knutna ämbetshandlingar. Han var en intresserad trädgårdsodlare och ett stort utrymme ägnade han åt nogganna anteckningar om blommor och fruktträd. Han har dessutom tecknat en bergskontur där han markerar solen uppgång under vår och höst. Elfström bodde på komministerbostället Lilla Ulvesked och det bör ha varit en utsikt därifrån som han tecknat. Texten är skriven med ytterst liten stil och är mycket svårläst i synnerhet väderleksanteckningarna, som är skrivna i och mellan den tryckta texten på kalendersidorna.
Ytterligare 13 almanackor har nu uppspårats och är under arbete. Serien börjar 1703 och slutar 1729. Tanums dop-, födelse- och begravningsbok från 1719-1730 är skrivna av samma hand som almanackan [alltså av Peter Elfström] och har gett viktiga kompletterande uppgifter.
Elfström var född i Kungälv 1676, blev student i Lund 1703. Prästvigd i Skara 1711 av biskop Jesper Swedberg, död 1732. Hans hustru hette Anna Christina Rathe. Hon var född i Marstrand 1695 och dotter till tullnären Olof Rathe och hans hustru Benedicta Fagerdahl. Peter Elfströms svåger hette Petrus Rathe. Han var först rektor 1711-1723 vid Uddevalla skola men sedan vice pastor i olika församlingar, bl.a. i Skredsvik. Han och andra personer med namnet Rathe omnämnes ofta. De var bröder till Anna Christina Rathe.
Makarna hade bl.a. en son Andreas Petri Elfström, född 23/3 1719, död 2/8 1767 som sedermera blev komminister i Tanum. Han hustru hette Johanna Ödman, en dotter till prosten J. Ödman, Tanum, som 1746 utgav en beskrivning över Bohuslän, Chorographia Bahusiensis. Thet är: Bahus-Läns Beskrifning.

Läs Peters Elfström dagboksanteckningar
År 1714

Teckningar ur Elfströms almanacka 1714

ELF-1714-06
Utsikt från fönstret i Lilla Ulvesked i feb. 1714. Här har Elfström tecknat en bergskontur och noterat olika datum när solen har gått ner i februari 1714. Nederst t.v. finns en teckning på gården Säm [Semb].