Inland

Publicerat av Wille Ängermark den 2010-08-06

Brus-holm-1

"De väldiga bautastenarne i Holm". Stenarna är avbildade från SW. Gården Holm ligger i Norums socken . Den högsta stenen är ca 4 m hög och vid en storm på 1800-talets slut blåste den av strax ovan marken och föll omkull. Den ligger fortfarande omkullfallen. Teckning av Gustaf Brusewitz i Elfsyssel 1864.