Okänd

Publicerad av Wille Ängermark den 2010-10-11
Fotograf: Ivar Pettersson Fotografens nummer: 076a

Okänd herre framför ett "le". Le [Led] kallas i Bohuslän en passage i en stengärdesgård. Det består av två stegeliknande sidor som fylls med slanor av gran vilka går att ta bort vid behov av passage. Grinn [grind] är föredd med gångjärn i ena sidan och är upphängd på grindstolpar. Den andra änden har ofta olika mer eller mindre fantasifulla stängningsanordningar. Den bästa stängningsanordningen för en grind är att grindstolparna lutar något bakåt och då ligger grinden kvar i sitt stängda läge och är lätt att öppna.