Hakon Långström

Publicerad av Wille Ängermark den 2010-10-11
Fotograf: Ivar Pettersson Fotograferad: 1917.08.20 Fotografens nummer: 076

Folkskollärare Hakon Långström med hustru Anna f. Brodén och två söner Tage och Bertil. (Sommarboende). Bertil f. 1914 blev präst bl.a. kyrkoherde i Myckleby och Tage f. 1916 FD, lektor. Huset tillhörde Sven Asker och är på bilden nybyggt. Här fanns Stora Askeröns enda telefon, en samtalsapparet som framgår av skylten RIKSTELEFON på ytterväggen.
"Hakon Långström, Stora Askerön"