Ångbåtsbryggan Lilla Askerön

Publicerad av Wille Ängermark den 2010-09-12
Fotograf: Ivar Pettersson

Fyra flickor sittande på berget vid ångbåtsbryggan på Lilla Askerön. I bakgrunden gården Ängen på St. Askerön. En av flickorna heter Ester Persson.