Allis och Ingrid

Publicerad av Sven Ängermark den 2017-02-08
Fotograf: Ivar Pettersson Fotograferad: 1920 Fotografens nummer: 442

Allis och Ingrid