Om botanisten Kroks förfäder

Publicerat av Wille Ängermark den 2010-08-06

Anteckningar om botanisten Kroks förfäder.

Den store botanisten Torgny Ossian Bolivar Napoleon Krok
var född 1834 och härstammade från Valla socken på Tjörn, död 1921. Adjunkt vid Maria Läroverk i Stockholm. Krok utgav inom botaniken en rad vetenskapliga skrifter bl.a. Hartmans Handbok i Skandinaviens Flora 1899, samt jämte S. Almqvist Svensk flora för skolor 1883, som utkommit i många upplagor i över 100 år. Hans sammanställning av svensk botanisk litteratur Bibliotheca botanica svecana, som är en förteckning över botanisk litteratur från äldsta tid till 1918 utkom efter hans död.
Krok skänkte 1910 till Vetenskapsakademien sitt herbarium och bibliotek samt inrättade 1916 en resestipendiefond på 30.000 kronor.
Hans var gift med Amalia (Amy) Hallberg, född 1846, död 1915. Hon var halvkusin till sin man då hon var dotter till handlanden Peter Hallberg i Uddevalla och Anna Catarina Krok född 10/10 1813 på Låka i Valla socken.

Släkttavla.

Familj 1.
Johan Jacob Kruck eller Kruch född 1734, död 1800. Han var kypare och bosatt i Örgryte i Göteborg och senare tunnbindaregesäll på Öckerö. (Kypare kallades tunnbindare på fartyg som hade ansvar för fartygets laggkärl.)

Barn utan känd moder:
Olaus Krok, född 1765, se familj 2.
Lars Krok, född 1777.

Familj 2.
Olaus Krok (från familj 1), var född 1765 och död 1847 den 20/4 på Låka i Valla socken. Han var salteribokhållare på Bäck och Zanthessons sillsalteri och trankokeri på Låka i Valla socken på Tjörn dit han kom våren 1788. Han skrev dagbok under sin tid på Låka och ett urval av dessa anteckningar är utgivna av J. Pettersson 1984, Dagbok från Tjörn. Ur Olaus Kroks anteckningar 1799-1847. Uddevalla 1984. Dessa anteckningar har varit till stor hjälp vid utforskningen av släkten. Tyvärr är inte viktiga år medtagna. Efter Olaus Kroks död 1847 gjorde hans son Herman följande anteckning i dagboken:

Den 20 april detta år (1847) 2 fm. lämnade salteribokhållaren Olaus Krooks jordiska hydda denna världen efter en lefnad af 81 år 4 månader samt efter ett vistande härstädes sedan den 18 maj 1788 således uti 59 år på 29 dagar nära. Låka den 22 april 1847. Söndagen den 2 maj begrofs ofvannämnda person och blef af herr prosten C.U. Ekström jordfäst i Valla kyrka.

Olaus Krok var gift första gången 1790 den 28/5 med Anna Catarina Uddberg, född 1754 på Lilla Askerön också i Valla socken. Hon var dotter till kofferdikapten Olof Person Uddberg och Christina Gregersdotter Hammar, som var av släkten Hammar och som kommer från Dragsmarks socken. Anna Catarina Uddberg-Krok hade en halvbror som ägde sillsalteriet Knarrudden på Lilla Askerön. (Se härom på denna hemsida Om mamsell Molin på Knarrudden). Anna Catarina Krok dog den 2/12 1806.
Olaus Krok gift andra gången 1808 med Johanna Maria Björner som var född 1764 26/4 i Södra Hog i Ödsmåls socken. Hon var dotter till kofferdikaptenen Hans Björner och hans hustru Regina.

Barn i första giftet:
Johan Petter Krok, född 1791 24/9, se familj 3.
Christina Margareta Krok, född 1792 26/10 på Låka.
Olle Gabriel Krok, född 1794 30/4 på Låka.
Christian Krok, född 1797 3/1 på Låka.

Barn i andra giftet:
Regina Magdalena Krok, född 1809 1/7 på Låka. Hon var gift med målarmästaren Carl Arfvid Bolm i Göteborg.
Herman Julius Krok, född 1811 11/1. Hade lanthandel på Låka. (Det var han som gjorde anteckningen om fadens död i dagboken.)
Anna Catarina Krok, född 1813 10/10. Hon var gift med handlanden i Uddevalla Peter Hallberg. En dotter Amalia var gift med T.O.B.N. Krok.
Anders Gottfrid Krok, född 1815 15/12. Han var gift med Amalia Christina Andersdotter från Hjärtum. de hade bl.a. sonen Axel Petter Hjalmar Krok f. 1859, d. 1942. Han var släktforskare och uddevallakännare. Han efterlämnade en stor samling historiska anteckningar och avskrifter om Uddevalla (nu i Bohusläns museum). Andra anteckningar av honom finns i Uppsala Universitetsbibliotek
Helena Elisabet Krok, född 1819 1/3 på Låka.

Familj 3.
Johan Petter Krok (från familj 2), född 24/9 1791 på Låka på Tjörn, död 1868 9/11.
Han var handelsbokhållare i Stockholm 1815 och senare handlande där samt ägde 1819 - 1821 herrgården Lindormsnäs. Han utgav i Stockholm den politiska och litterära tidnngen Skämt och allvar på vers och prosa, som indrogs på hovkanslerns befallning. Som ersättning till sina prenumeranter utgav han då ett Presentblad som också blev indraget. Senare publicerade han bl.a. de satiriska skrifterna Min första resa under ett riksgästabud i norra delen av månen, (1829). Min sista resa under ett riksgästabud i norra delen av månen (1830)och en parodi på Tegners Axel kallad Maxel (1830 - 1834), samt en mängd artiklar i olika stockholmstidningar. 1831 planerade han en emigration av 40 svenskar till plantagen i Oiho i Bolivia, som han då uppgav sig ha ärvt av sin bror Christian Krok (1797 - 1829). På nyåret 1853 fick han medalj fär sina insatser för kolerasjukhuset i Uddevalla under 1834 års koleraepidemi. I denna stad var han under återstoden av sitt liv verksam som advokat, ivrade för skarpskytteväsendet och arbetsföreningar samt skapade en av stadens vackraste blomsterträdgårdar. Den låg på St. Hellevigsgatan 15. Johan Petter Kroks hustru hette Carolina Elisabet Uttermark
Barn:
Torgny Ossian Bolivar Napoleon Krok. Se familj 4.

Familj 4.
T.O.B.N. Krok var gift med Amalia (Amy) Hallberg född 1846 och död 1915. Om honom se inledningen.

(Det förekommer en uppgift om att släkten Krok skulle ha kommit från Orust till Uddevalla vilket härmed förhoppningsvis avfärdas).

Wilhelm Ängermark