Norums sockens dopfunt och kyrkobok

Publicerat av Wille Ängermark den 2010-08-05

Dofunt Norum

Dopfunten i Norums kyrka. En del av underdelen är bortslagen. Materialet är tälgsten. Överst finns en runtext: 'Suen karthe', d.v.s. 'Sven gjorde (funten)'. Bredd upptill 1,8 fot. Sven Axel Hallbäck daterade funten till mitten av 1100-talet. Bildframställningen under runraden har tolkats som en illustration till en berättelse ur Eddan: 'Gunnar i ormgropen spelande harpa med tårna'.
Enligt J. Ödman låg dopfunten ute på kyrkogården 1745. Enl. SHM:s kataloguppgift fanns funten 1847 jämte en del annat "skräp" på kyrkogården. Den såldes då till adjunkten A. E. Holmberg, som i sin ordning avyttrade densamma till ett engelskt konsortium för 100 Rd Bco, som hade för avsikt att skänka funten till Brittish Museum. Riksantikvarien protesterade till försäljningen och konsortiet skänkte då funten till Svenska Antikvitets Akademien.
Funten förvaras nu på Statens Historiska Museum. I Norums kyrkobok C:1 är funten omnänd vid dop sju gånger. Första gången 1697 och sista gången 1734 den 10 nov. då "döptes Anders Jonssons Barn i Strannorum Namn Jon. Jörgens hustru i Frostorp frambar Barnet till Fonten". Teckning av G. Brusewitz i Bidragen 1874.

NORUM

I kyrkan finns nu en kopia av dopfunten. Foto: W. Ängermark.

Se på dofunten i SHM

Norums kyrkoböcker.

Registrerade av Henny och Wilhelm Ängermark.

Välj ur boken
Norum födda 1690-1754: (NORUM-F1.XLS)
Norum födda 1755-1797: (NORUM-F2. XLS)
Norum födda 1798 - 1860 under arbete

Norum döda 1690-1754
Norum döda 1755-17997
Norum döda 1798 - 1860 under arbete

Norum vigda 1690-1754
Norum vigda 1755-1797
Norum vigda 1798 - 1860 under arbete
Släktdata
Om du hittar något som är felskrivet i kyrkoböckerna så skriv till oss så skall vi rätta.
e-post: wille@angermark.se