1

Publicerad den 2021-03-28
Fotograf: Ivar Pettersson Fotograferad: 18/3 1917 kl. 5 em Fotografens nummer: 1

Elias Henrikssons hus ligger i Nordgård. (Nordgård kallas i dagligt tal för Uppegåhl och Sörgård för Näggåhl). Han var bror till Anna Kristina Henriksdotter i Ängen på Stora Askerön som var gift med vänerskepparen August Andersson. Elias hustru hette Hilma. Makarna är begravda på Lilla Askeröns kyrkogård och deras gravsten är försedd med deras fotografiska porträtt. Elias gård utnämndes till mönstergård av Hushållningssällskapet år???? Efter Elias död 1931 köptes gården av Roger Smith från Göteborg (eller rättare av hans far). Silverbeläggning trasig.