Välkommen

Denna hemsida handlar främst om Stora och Lilla Askerön.
Dessa öar ligger i Bohuslän mellan Orust, Tjörn och Inland och tillhör socknarna Norum och Valla men för övrigt handlar en del om Lane Ryrs socken.
Hemsidan behandlar Bohuslänsk lokalhistoria, några aktualiteter och slutligen några tankar och infall.
Dessutom innehåller den material som kan utgöra underlag till flera böcker som troligen inte blir färdiga under de närmaste åren.

Syndicate content